Iets mooi vinden (mening) is iets anders dan iets dat mooi is (feit)

Schoonheid is subjectief maar er zijn universele richtlijnen zoals symmetrie, gulden snede, proportionele verhoudingen, de fibonacci reeks & compositieleer die gebruikt kunnen worden om tot schoonheid te komen, het juist toepassen van een of meerdere van deze ‘richtlijnen’ gaat voorbij aan subjectieve smaak.

De gemiddelde toeschouwer zal zich veelal niet bewust zijn van de toepassing van deze principes maar wel een voorkeur hebben (los van smaak) voor een product dat met een of meerdere van de bovengenoemde toegepaste richtlijnen is vormgegeven.

De ervaring van schoonheid zit in het idee dat het object doelmatig en juist is: precies zoals het moet zijn. 

Als grafisch vormgever heb je die richtlijnen als gereedschappen ter beschikking om mee te ontwerpen.

Iedereen kan een tekening maken en dat ‘mooi’ vinden, dan voldoet het vaak aan de persoonlijke smaak. Daar komt dan nog bij dat je ook trots bent op het feit dat je iets hebt gecreëerd en daardoor niet meer objectief kan kijken. Die tekening, hoewel enorm mooi, (want je hebt het tenslotte zelf gemaakt), voldoet dan dus niet noodzakelijkerwijs aan universele schoonheidsprincipe’s. En niet iedereen zal diezelfde schoonheid als ervaren.

Maar als je doelbewust iets maakt, volgens een of meerdere van die universele principes dan zullen meerdere mensen het als mooi ervaren ongeacht de smaak van deze personen. Het is eenvoudiger te interpreteren, de informatie wordt beter verwerkt, er is meer orde en balans. Het appelleert aan de algemene smaak. Het wordt objectief als ‘mooi’ ervaren. Dat is wat je wilt met een ontwerp, een logo of een huisstijl, dat is het belang van een goed ontwerp.

Martijn

“Nature By Numbers by Cristóbal Vila” link=”https://youtu.be/kkGeOWYOFoA”